கிரெடாய் ‘பேர்ப்ரோ 2024’ சொத்து -ரியல் எஸ்டேட் கண்காட்சி சென்னை, நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையத்தில் நடைபெறுகிறது

ரியல் எஸ்டேட் மேம்பாட்டு நிறுவனங்களின் உச்ச அமைப்பான இந்திய ரியல் எஸ்டேட் மேம்பாட்டு சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு – சென்னை மண்டலம் (கிரெடாய்) சார்பில் 16வது…